สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats

จักรยานเช่า

 

          สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ สงขลา ได้ให้บุคคลภายนอกเข้ามาดำเนินการให้บริการจักรยานเช่า เพื่อให้ผู้มาเที่ยวชมสวน ได้ขี่ออกกำลังกายและเยี่ยมชมทัศนียภาพรอบๆ บริเวณสวนประวัติศาสตร์ฯ  โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.30 - 19.30 น. ในอัตราค่าบริการ ชั่วโมงละ 20 บาท / คัน

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องออกกำลังกาย

ภายในสวนสุขภาพ