สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats

             

ทัศนียภาพกรุงเทพฯ ในราว พ.ศ. ๒๔๘๐บริเวณพระบรมบรรพตหรือภูเขาทองและตรอกบ้านบาตร

 

     “ผมได้ไปอาศัยอยู่กับพระยาบรรณสิทธิ์ทัณฑการ ที่ตรอกบ้านบาตร ท่านเป็นญาติ ผู้ใหญ่ที่พ่อให้ความเคารพนับถืออย่างมาก พี่ชุบได้อาศัยอยู่กับท่านมาก่อน แล้ว ท่านและคุณหญิงให้ความเมตตาต่อพี่ชุบและผมมาก ท่านเลี้ยงเราเหมือนลูก เหมือนหลาน มีอะไรท่านก็แบ่งให้เรากิน ผมอาศัยอยู่กับท่านถึงสองปี เมื่อได้ เข้าเรียนที่โรงเรียนนายร้อยจึงได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียน”

 

     “ช่วงแรกที่ผมเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ บ่อยครั้งที่ผมต้องอยู่บ้านคน เดียว เพราะพี่ชุบไปทำงาน นึกเขาก้อไปเช่าบ้านอยู่กับเพื่อนๆก็เหงามาก เหมือนกัน คิดถึงบ้าน คิดถึงพ่อแม่ คิดถึงเพื่อนๆ ที่สงขลามาก” ศาลาเฉลิมกรุง โรงภาพยนตร์ทันสมัยแห่งแรกของไทย เปิดทำการเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๖ ฉายเรื่องมหาภัยใต้สมุทรเป็นเรื่องแรก

 

            

“หลวงพ่อสวนกุหลาบ” พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

      

    ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่๕ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๕ “...โรงเรียนที่มีอยู่แล้ว และอาศัยขึ้นต่อไปภาคหน้า โดยมากได้คิดจัดการโดยอุตส่าห์ เต็มกำลังที่จะให้เรียบร้อยพร้อมเพรียงเหมือนอย่างโรงเรียนนี้ และจะคิดให้แพร่หลายกว้างขวาง เป็นที่คนเรียนได้มากกว่าแต่ก่อน ทั้งจะมีโรงเรียนวิชาชั้นสูงขึ้นไป อีก ซึ่งได้กำลังคิดจัดอยู่บัดนี้ เจ้านายราชตระกูล ตั้งแต่ลูกฉันลงไป ตลอดจนราษฎรที่ต่ำที่สุด จะได้ให้มีโอกาสเล่าเรียน ได้เสมอกัน ไม่ว่าเจ้าว่าขุนนาง ว่าไพร่...”

 

     พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลในการไล่หนังสือ(สอบ ไล่)ครั้งแรก ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เมื่อพุทธศักราช ๒๔๒๗ โรงเรียนได้ย้ายที่ตั้งอีกหลายครั้ง จนกระทั่งในปี ๒๔๕๓ จึงได้ที่ตั้งใกล้วัดราชบุรราชวรวิหาร อันเป็นที่ตั้งปัจจุบัน ในการนี้ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ ทรงแนะนำให้สร้างอาคารเรียนเป็น “ตึกยาว” ทรงตรวจแบบอาคารด้วยพระองค์เอง และเสด็จมาทอดพระเนตรการเริ่มก่อ สร้าง เมื่อ ๘ ตุลาคม ๒๔๕๓ ก่อนเสด็จสวรรคตเพียง ๑๘ วัน

 

              

    คณะครู – นักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ถ่ายเมื่อ ร.ศ.๑๑๖ ( พ.ศ. ๒๔๔๐) ช่วงเวลานั้น โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวัง ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้ในสมัยรัชกาลที่๒ เป็นสวนปลูกต้นกุหลาบ สำหรับเก็บดอกใช้ในราชการ ต่อมา สร้างเป็นที่ประทับของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่๕ ก่อนเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ

 

 

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20