สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats

ประวัติ

 

     ครูเคล้า  คชาฉัตร เกิดเมื่อ ๑๕ ตุลาคม ๒๔๔๗ ที่ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองสงขลา สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน มหาวชิราวุธ และสอบได้วุฒิครูมูลสามัญ ระดับประกาศนียบัตรครูประถม (ป.ป.) เข้ารับราชการเป็นครูชั้นจัตวาโรงเรียนมหาวชิราวุธ  เมื่อ ๑ มิถุนายน ๒๔๖๘ ได้เลื่อนชั้นเป็นครูตรี เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๐๕ ครูเคล้าถึงแก่กรรมในระหว่างรับราชการ เมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๐๕ ด้วยโรคฝีฝักบัว ขณะอายุ ๕๗ ปี รวมระยะเวลาเป็นครูโรงเรียนมหาวชิราวุธ ๓๗ ปี

 

  

     ในสมัยที่หลวงชัยจิตกรรม (ชัย  จิตรกุล) เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมหาวชิราวุธ คนที่ ๘ คณะนักเรียนเก่าได้จัดตั้งสมาคมนักเรียนเก่าเป็นผลสำเร็จ  จดทะเบียนตามกฎหมาย ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๗๗ เนื่องจากหลวงชัยจิตรกรรมมีความรู้ทางวิจิตรศิลป์ จึงได้นำเครื่องหมาย “วชิราวุธ” ซึ่งเป็นตราประจำรัชกาลที่ ๖ มาเป็นตราโรงเรียน  พร้อมกันนั้น ท่านเจ้าคุณพระวินัยโมลี (ถกล  กุสโล) ได้ให้กำหนดคำบาลีว่า  รกฺขาม  อตฺตโน  สาธํ (อ่านว่า รักขามัด อัตตะโน สาทุง)  แปลว่า  พึงรักษาความดีของตนไว้ (ประดุจเกลือรักษาความเค็ม)  เป็นภาษิตประจำโรงเรียนชาวมหาวชิราวุธทุกคนล้วนภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้า มาอยู่ในรั้วโรงเรียนมหาวชิราวุธ  เนื่องจากเป็นโรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดสงขลา  ก่อกำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕  เนื่องในวาระอันเป็นมงคล  คือดำริจัดตั้งในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ  สยามมกุฎราชกุมาร  และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราช ทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระบรมนามาภิไธยเป็นนามโรงเรียน  ต่อมา ทางโรงเรียนจึงได้อัญเชิญรูปวชิราวุธ  มีรัศมี (วชิราวุธ – ศัตราวุธของพระอินทร์)  เป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

     นอกจากนั้น  ยังมีเหตุการณ์ที่ถือเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของโรงเรียน คือ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘  ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖  ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมโรงเรียนมหาวชิราวุธ และในสมัยรัชกาลที่๗ พระ บาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมโรงเรียนมหา วชิราวุธเช่นกัน นับเป็นความภาคภูมิใจแก่ชาวมหาวชิราวุธทั้งอดีตและ ปัจจุบัน ยิ่งโดยเฉพาะผู้มีโอกาสได้เข้าเฝ้า ดังเช่น พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ นักเรียนมหาวชิราวุธ เลขประจำตัว ๑๖๗ ได้รำลึกถึงเหตุการณ์วันนั้นไว้ว่า

 

   “เมื่อตอนที่ผมเรียนอยู่ชั้นมัธยม๔ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๖ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จมาเยี่ยมโรงเรียนของเรา... พระองค์ได้เดินมาใกล้โต๊ะที่ผมนั่งเรียนหนังสืออยู่ ตอนนั้นเรากำลังเรียน วิชาสรีรศาสตร์  เดี๋ยวนี้จะเรียกว่าอะไรผมไม่ทราบ  และท่านก็อ่านออกเสียงสมุดที่ผมจดว่า  “สะ- รี- ระ – ศาสตร์” แล้วก็ไม่ได้รับสั่งอะไร ทำให้เราภาคภูมิใจว่า โรงเรียนของเราพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  อย่างน้อยที่สุดก็สองพระองค์ได้เคยเสด็จมาทรงเยี่ยมโรงเรียนของเรา  อันนั้นนอกจากจะเป็นเกียรติประวัติแก่โรงเรียนแล้ว ผมคิดว่าเป็นสิริ มงคล เป็นบุญ เป็นกุศล พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมโรงเรียน และนักเรียนของเราด้วย” พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เข้ารับการศึกษาชั้นประถมปีที่๑ ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลา เมื่อปีการศึกษา ๒๔๖๙ ได้รับหมายเลขประจำตัวนักเรียน๑๖๗ เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาที่ ๖ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘  ความผูกพันของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ต่อโรงเรียนมหาวชิราวุธ ปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการ กระทำและคำพูด ดังที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า

 

     “ทุกครั้งที่มาสงขลา สิ่งที่นึกถึงอยู่เสมอก็คงจะมีสองอย่าง อย่างหนึ่งก็นึกถึงพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเรา เดี๋ยวนี้ท่านอยู่ที่วัดใต้ (วัดดอนรัก อำเภอเมืองสงขลา) อย่างที่สอง คือโรงเรียนที่เราเคยเรียนหนังสือมา ซึ่งก็ถือว่าเป็นพ่อแม่ทางวิชาการของเรา ตั้งแต่เราเป็นเด็กๆ ได้อาศัยเรียนหนังสืออยู่ที่นี่ ได้อาศัยบุญคุณของครูที่สอนหนังสือให้เราจนเติบโตขึ้นมา สามารถมีความรู้ไปประกอบอาชีพได้ เพราะฉะนั้น ถ้าพูดถึงบุญคุณของโรงเรียนมหาฯ ที่มีอยู่แล้วก็ใหญ่หลวงมาก เกินที่จะบรรยายให้ทราบได้ว่ามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไร รู้อย่างเดียวว่าถ้าไม่มีโรงเรียนมหาฯ แล้วเราก็อาจจะไม่เป็นคนอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ หรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ ดี เป็นคนที่ไม่มีประโยชน์ต่อสังคม เป็นคนที่น่ารังเกียจ แต่เมื่อโรงเรียน มหาฯ ได้ปั้นให้เป็นคนดี และสามารถมีความรู้ สามารถประกอบอาชีพได้ เพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาที่เราจะถือว่าโรงเรียนนี้ คือ พ่อแม่ทางวิชาการของเราตั้งแต่เกิดมา”    พ.ศ.๒๔๗๙ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้ สำเร็จสมความตั้งใจของบิดา ซึ่งมุ่งหวังให้ลูกๆได้รับการศึกษาอย่างดีที่ สุด และในสมัยนั้นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนมัธยมชายอันดับหนึ่งของประเทศ ในช่วงนั้น บิดาได้ส่งลูกๆ เข้ามาเรียนต่อที่กรุงเทพฯ แทบทุกคน ลูกชายคนโตสำเร็จจากโรงเรียนสวนกุหลาบฯ กำลังทำงานพร้อมกับเรียนกฎหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ลูกสาว เป็นนักเรียนประจำที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ ลูกชายอีกคนก็เรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบฯ เช่นกัน

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20