สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats

 

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการสู้รบจึงเริ่มขึ้น          

ยุทธศาสตร์มวลชน “ป่าล้อมบ้าน บ้านล้อมเมือง” เป็นยุทธวิธีที่ เหมาเจ๋อตุง ผู้นำการปฏิวัติจีนใช้และได้รับชัยชนะในผืนแผ่นดินใหญ่ แนวคิดนี้หัวใจหลักคือมวลชน เพราะ “มวลชนเป็นมิตร มวลชนกำหนดยุทธศาสตร์ มวลชนกำหนดยุทธวิธี มวลชนเป็นแหล่งข่าว มวลชนเป็นคลังอาวุธและอาหาร มวลชนเป็นพลังงานในการปฏิวัติของสงครามประชาชน มวลชนเป็นผู้กำหนดแพ้กำหนดชนะ” การสู้กับคอมมิวนิสต์แบบเกลือจิ้มเกลือ ที่พลโท เปรม ติณสูลานนท์ แม่ทัพภาคที่ ๒ กับนายทหารฝ่ายเสนาธิการและคณะทำงาน อาทิ พลโท หาญ ลีลานนท์  พลตรี อาทิตย์  กำลังเอก และพันเอก เรวัต  บุญทับ ได้กำหนดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น “แผนการเมืองนำการทหาร” หรือ “ยุทธศาสตร์มวลชน” สามารถเจาะลึกเข้าสู่ประชาชนหรือมวลชน และสามารถนำมาเป็นพรรคพวกได้  ความหวังแห่งชัยชนะจึงบังเกิด เมื่อชาวบ้านในหมู่บ้านรวมตัวกันเป็น “กลุ่มราษฎรอาสาสมัครไทยอาสาป้องกันชาติ หรือ ทสปช.” ส่งผลสะท้อนอย่างใหญ่หลวงต่อการทำสงครามปฏิวัติหรือประชาชน ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หรือ พคท.  การเข้าถึงมวลชนในหมู่บ้านได้ ย่อมเทียบเท่ากับทหารสามารถบุกเข้ายึดฐานที่มั่นของฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้

 

การปฏิบัติการ          

ยุทธศาสตร์การเมืองนำการทหาร  คือปฏิบัติการรบซึ่งทหารทุกระดับในกองทัพภาคที่ ๒ เข้าใจตรงกัน จนมีศัพท์เรียกว่า “กองทัพของเราไม่ใช้ปืน แต่ใช้ปากในการทำงาน” การปฏิวัติการก็คือ  สร้างสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ ด้วยท่าทีเป็นมิตร และยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจัง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ดีกินดี รวมทั้งช่วยปกป้องชาวบ้านให้ปลอดภัยจากการถูกเจ้าหน้าที่รัฐบาลบางคนข่มเหง รังแก เป็นต้น ในระหว่างที่พลโท เปรม ติณสูลานนท์ รับราชการกองทัพภาคที่ ๒ ท่านไม่ค่อยอยู่ที่นครราชสีมา ซึ่งเป็นศูนย์กลางของงานด้านบริหารและธุรการทั่วไป โดยมอบภารกิจด้านดังกล่าวให้รองแม่ทัพดูแล ส่วนตัวท่านไปอยู่ที่ส่วนหน้า สกลนคร คลุกคลีอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการ รวมทั้ง ออกไปตามหน่วยกองกำลังร่วมพลเรือน ตำรวจ ทหาร หรือ พตท. ตามจังหวัดต่าง ๆ เช่น ที่อุดรธานี เลย อุบลราชธานี สุรินทร์ จนได้รับสมญาว่า “นักรบสุภาพบุรุษ”  จากการปฏิบัติงาน ที่ได้ผลของกองทัพภาคที่ ๒ แนวความคิด “การเมืองนำการทหาร” ได้เผยแพร่ไปสู่กองทัพภาคอื่น ๆ และกลายเป็นความคิดหลักของกองทัพบก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน และขยายออกไปสู่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ๖๖/๒๓  เรื่องนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๒๓ ซึ่งนำไปสู่การยุติการสู้รบอย่างเด็ดขาดในปี ๒๕๒๔  ความคิดการเมืองนำการทหารจึงมิเป็นเพียงคุณูปการต่อภาคอีสานเท่านั้น แต่เป็นกุญแจสำคัญที่นำสันติสุขกลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทย

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20