สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats

 

     ชีวิตของการเป็นนายกรัฐมนตรี นับเป็นชีวิตที่แปลกประหลาดพิสดารสำหรับผมเอาการ อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้ารับตำแหน่งนี้แล้วก็จะต้องทำต่อไปให้ดีที่สุด โดยยึดเอาพระบารมีเป็นที่ตั้ง และจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายด้วย  สิ่งที่ผมและเพื่อนร่วมงานของ ผมเน้นในการพัฒนาชนบทตามแนวทางใหม่นี้ก็คือ จะพยายามพัฒนาโดยมุ่งยึดหลักการเข้าไปยกระดับความสามารถของตัวคน เพื่อให้ชาวชนบทช่วยตัวเองให้มากขึ้น โดยให้ความเข้าใจแก่เขา ดึงเขาให้เข้ามามีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างถาวร   พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ กล่าวถึงการแก้ปัญหาในชนบทในที่ประชุมของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาล เมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒ “ทุกข์ของชาวนา คือทุกข์ของผม”

 

“...ฉันอยากไปดูสิว่าพวกเธอทำอะไรกันอย่างไรจะให้ฉันไปได้ไหม....” กระแสพระดำรัสของ

      สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๒)

 

     ช่วงที่พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นแม่ทัพภาคที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๖ – ๒๕๒๐) ต้องเผชิญกับวิกฤติภัยคอมมิวนิสต์ในภาคอีสาน และได้ดำเนินยุทธวิธี “การเมืองนำการทหาร” แก้ไขจนสถานการณ์ความรุนแรงลดลงโดยลำดับ เป็นที่กล่าวขวัญกันทั่วไป ในวันที่ ๕-๗ มิถุนายน ๒๕๒๐ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ได้เสด็จไปประทับแรม ณ ฐานปฏิบัติการวรพัฒน์ บ้านนาม่วง ต.ดอนตาล อ.มุกดาหาร จ.นครพนม (ปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร) เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎร และโปรดให้หน่วยแพทย์ พอ.สว. ตรวจรักษาผู้ป่วยเจ็บในพื้นที่ พร้อมทั้งพระราชทานเสื้อผ้า เครื่องใช้และยาชุดตำราหลวงแก่คนชรา รวมทั้งพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสื้อชาวบ้าน ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จทอดพระเนตรการปฏิบัติงาน ตลอดจนความเป็นอยู่ของทหารใน,ฐานปฏิบัติการวรพัฒน์ โดยมีพลโท เปรม ติณสูลานนท์แม่ทัพภาคที่ ๒ ในขณะนั้น ถวายการอารักขาอย่างใกล้ชิด

 

     “...ผมในฐานะเป็นแม่ทัพก็ต้องคอยดูแลโดยใกล้ชิด คืนแรกที่ท่านเสด็จฯ ไปประมาณ ๔ โมงเย็น แล้วก็ประทับเสวยจนกระทั่งตีสองท่านก็ยังทรงพระอักษรอยู่ ทรงพระอักษรด้วยตะเกียง ผมก็เดินไปเดินมาวนไปวนมาอยู่ที่เราทำที่ประทับถวาย ท่านเหลียวมาเห็นท่านก็บอก แม่ทัพ ทำไมยังไม่นอน ผมก็เลยทูลปดไปว่า ข้าพระพุทธเจ้า ยังไม่ง่วง ที่จริงผมเป็นห่วงมากกว่า...ผมก็เลยอยู่จนกระทั่งตีห้า เพื่อถวายความปลอดภัย...”

 

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20