สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
ชื่อกิจกรรม
โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม จำนวน ๒ ตัว
วันเริ่ม-สิ้นสุดกิจกรรม
01 ม.ค. 25553  -   31 พ.ค. 2555
เวลา
น. - น.
สถานที่
สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา
รายละเอียด