สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
สัตว์ป่าชายเลน (สัตว์น้ำประเภทปลา)

         สัตว์ที่พบในป่าชายเลนกลุ่มใหญ่ได้แก่ สัตว์น้ำ ประเภทปลาต่างๆ สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง ประเภท กุ้ง กั้ง ปู และประเภทหอย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้่อยคลาน นอกจากนี้ในป่าชายเลนยังพบกลุ่มแมลงต่าง ๆ เช่น ผีเสื้อ ที่สำคัญ คือ หิ่งห้อย และยังมีสัตว์ปีก เช่น นกต่างๆ ทั้งหมดล้วนพึ่งพาอาศัยกันนับเป็นความสมบูรณ์และความหลากหลายทางธรรมชาติในป่าชายเลนภายในสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา (ดู : 24949) (อ่านต่อ)
สัตว์ป่าชายเลน (สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง)

          นอกจากปูแล้วยังมียังมีพวกเพรียงหินที่เกาะตามรากพืชหรือตามต้นไม้ พวกกุ้งดีดขัน แม่หอบและกุ้งอีกหลายชนิด เช่นกุ้งตะกาด กุ้งแชบ๊วย กุ้งกุลาดำ ก็พบได้เสมอ พวกแอมฟิ พอด ( Amphipod ) และแมงสาบทะเลก็พบอยู่ประปราย ตามซากใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่ตามพื้น (ดู : 18198) (อ่านต่อ)
พันธุ์ไม้พื้นถิ่น2

         ลักษณะทางพฤกษศาตร์ : เป็นไม้ยืนต้นสูง ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ผิวเปลือกนอกสีเทา ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรีหรือรูปไข่แกมขอบขนาน (ดู : 38328) (อ่านต่อ)
พันธุ์ปาล์ม

         พันธุ์ปาล์ม เช่น อินทผลัม ปาล์มสามทาง สิบสองปันนา ฟ๊อกช์ แชมเปญ (ดู : 169) (อ่านต่อ)