สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
พลังงานทดแทนกังหันลม

         สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา กระทรวงพลังงาน ได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อเข้าระบบจำหน่าย เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการประยุกต์ใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป (ดู : 178038) (อ่านต่อ)
พันธุ์ไม้ป่าชายเลน

         พันธุ์ไม้ป่าชายเลน สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา (ดู : 16170) (อ่านต่อ)
ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน

         ป่าชายเลน (Mangrove forest) เป็นระบบนิเวศที่ประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ หลายชนิดดำรงชีวิตร่วมกันกับสภาพแวดล้อม (ดู : 22758) (อ่านต่อ)
นกในสวนประัวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา

          การเดินดูนกในธรรมชาติเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสุขและความเพลิดเพลินเป็นอย่างย่ิง ทำได้ง่ายๆ โดยการออกไปดูนก สังเกตนกในสถานที่ต่างๆ ทั้งในป่า ในสวน ในบึง ตามทุ่ง ชายทะเล รวมทั้งตามต้นไม้ดอก ไม้ผล ใกล้ๆ บ้านของเราเอง (ดู : 31908) (อ่านต่อ)