สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
ห้องนายทหารใหม่

ห้องนายทหารใหม่  เป็นการนำเสนอบันทึกประวัติศาสตร์สงครามอินโดจีน –ฝรั่งเศส  (พ.ศ. 2483-2484)  และสงครามมหาเอเชียบูรพา  (พ.ศ. 2484 -2488)  รวมถึงสาระความรู้เกี่ยวกับชีวิตทหารในสมรภูมิ  ผ่านความทรงจำของพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ซึ่งเคยร่วมปฏิบัติการในสงครามทั้ง  2  ครั้ง  นั้น สะท้อนให้เห็นจิตวิญญาณของผู้ถูกปลูกฝังให้เป็นทหาร มีวินัยและรู้รับผิดชอบในหน้าที่ ไม่กลัวความลำบากและอันตราย แม้จะอายุยังน้อย เพิ่งพ้นจากรั้วโรงเรียน  

ห้องนี้นำเสนอด้วยบอร์ดนิทรรศการ วัตถุสิ่งของ วีดิทัศน์ แสงและเสียงประกอบเหมือนบรรยากาศสงคราม

ห้องนายทหารใหม่  แสดงบรรยากาศยุคสงครามอินโดจีน –ฝรั่งเศส  (พ.ศ. 2483-2484)  และสงครามมหาเอเชียบูรพา  (พ.ศ. 2484 -2488)   มีแสง สี เสียง และวีดิทัศน์ประกอบ