สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
พลังงานทดแทนกังหันลม

         สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา กระทรวงพลังงาน ได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อเข้าระบบจำหน่าย เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการประยุกต์ใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป (ดู : 237199) (อ่านต่อ)
นกในสวนประัวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา

          การเดินดูนกในธรรมชาติเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสุขและความเพลิดเพลินเป็นอย่างย่ิง ทำได้ง่ายๆ โดยการออกไปดูนก สังเกตนกในสถานที่ต่างๆ ทั้งในป่า ในสวน ในบึง ตามทุ่ง ชายทะเล รวมทั้งตามต้นไม้ดอก ไม้ผล ใกล้ๆ บ้านของเราเอง (ดู : 48836) (อ่านต่อ)
พันธุ์ไม้พื้นถิ่น2

         ลักษณะทางพฤกษศาตร์ : เป็นไม้ยืนต้นสูง ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ผิวเปลือกนอกสีเทา ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรีหรือรูปไข่แกมขอบขนาน (ดู : 57457) (อ่านต่อ)
พันธุ์ไม้ทั่วไป

         พันธุ์ไม้ทั่วไป เช่น ทองกวาว ปืน มะขาม จามจุรี สุพรรณนิการ์ กระพี้จั่น (ดู : 29009) (อ่านต่อ)