สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
พันธุ์ไม้ป่าชายเลน

         พันธุ์ไม้ป่าชายเลน สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา (ดู : 29390) (อ่านต่อ)
ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน

         ป่าชายเลน (Mangrove forest) เป็นระบบนิเวศที่ประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ หลายชนิดดำรงชีวิตร่วมกันกับสภาพแวดล้อม (ดู : 51775) (อ่านต่อ)
สัตว์ป่าชายเลน (สัตว์น้ำประเภทปลา)

         สัตว์ที่พบในป่าชายเลนกลุ่มใหญ่ได้แก่ สัตว์น้ำ ประเภทปลาต่างๆ สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง ประเภท กุ้ง กั้ง ปู และประเภทหอย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้่อยคลาน นอกจากนี้ในป่าชายเลนยังพบกลุ่มแมลงต่าง ๆ เช่น ผีเสื้อ ที่สำคัญ คือ หิ่งห้อย และยังมีสัตว์ปีก เช่น นกต่างๆ ทั้งหมดล้วนพึ่งพาอาศัยกันนับเป็นความสมบูรณ์และความหลากหลายทางธรรมชาติในป่าชายเลนภายในสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา (ดู : 46009) (อ่านต่อ)
สัตว์ป่าชายเลน (สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง)

          นอกจากปูแล้วยังมียังมีพวกเพรียงหินที่เกาะตามรากพืชหรือตามต้นไม้ พวกกุ้งดีดขัน แม่หอบและกุ้งอีกหลายชนิด เช่นกุ้งตะกาด กุ้งแชบ๊วย กุ้งกุลาดำ ก็พบได้เสมอ พวกแอมฟิ พอด ( Amphipod ) และแมงสาบทะเลก็พบอยู่ประปราย ตามซากใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่ตามพื้น (ดู : 33758) (อ่านต่อ)