สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
แถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรี

          แถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรี (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
น้องๆนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน ๕ คน ใช้บริการห้องบำรุงความรู้ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

          น้องๆนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน ๕ คน ใช้บริการห้องบำรุงความรู้ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๐๐ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอให้มีช่วงเวลาดีๆที่สวน

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๐๐ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอให้มีช่วงเวลาดีๆที่สวน (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
เช้านี้น้องๆ โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน ๒๐ คน ร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ ซ้อมบทละครรายวิชา ประวัติศาสตร์ฯ บริเวณห้องบำร

          เช้านี้น้องๆ โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน ๒๐ คน ร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ ซ้อมบทละครรายวิชา ประวัติศาสตร์ฯ บริเวณห้องบำร (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
สวัสดียามเช้า

          สวัสดียามเช้า (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จำนวน ๒๖๖ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอบคุณที่ให้สวนประวัติศาสต

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จำนวน ๒๖๖ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอบคุณที่ให้สวนประวัติศาสต (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จำนวน ๓๗ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอให้น้องๆ มีความสุข สนุก

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จำนวน ๓๗ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอให้น้องๆ มีความสุข สนุก (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
สวัสดีวันศุกร์

          สวัสดีวันศุกร์ (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๓๘ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ขอให้น้องๆ มีช่วงเ

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๓๘ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ขอให้น้องๆ มีช่วงเ (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
สวัสดีวันพฤหัสบดี

          สวัสดีวันพฤหัสบดี (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
ครู..ในดวงใจของเด็กชายเปรม

          ครู..ในดวงใจของเด็กชายเปรม (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
สุขสันต์วันพุธ

          สุขสันต์วันพุธ (ดู : 2)
(ข่าวจาก facebook)
คณะนักเรียน โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

          คณะนักเรียน โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
สวัสดีวันอังคาร

          สวัสดีวันอังคาร (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
สวัสดีวันจันทร์

          สวัสดีวันจันทร์ (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
สวัสดียามเช้า

          สวัสดียามเช้า (ดู : 2)
(ข่าวจาก facebook)
สวัสดียามเช้า

          สวัสดียามเช้า (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๑๕ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอให้มีช่ว

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๑๕ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอให้มีช่ว (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
สวัสดีวันศุกร์

          สวัสดีวันศุกร์ (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนทองอยู่นุตกุล อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จำนวน ๓๙ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอให้น้องๆ มีช่วงเวลาที

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนทองอยู่นุตกุล อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จำนวน ๓๙ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอให้น้องๆ มีช่วงเวลาที (ดู : 1)
(ข่าวจาก facebook)