สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
คณะค่ายกล้าสร้างสรรค์เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย ชมรมกล้าสร้างสรรค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา กลุ่มเป้าหมาย

          คณะค่ายกล้าสร้างสรรค์เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย ชมรมกล้าสร้างสรรค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา กลุ่มเป้าหมาย (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
มีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ กำหนดให้ วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด

          มีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ กำหนดให้ วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
สวัสดีวันพฤหัสบดี

          สวัสดีวันพฤหัสบดี (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
โครงการค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กรมป่าไม้ จังหวัดสงขลา จัดอบรมเรื่องการการอนุรักษ์และการฟื้นฟูป่าไม้

          โครงการค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กรมป่าไม้ จังหวัดสงขลา จัดอบรมเรื่องการการอนุรักษ์และการฟื้นฟูป่าไม้ (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร

          ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
พระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สำหรับใช้ในราชการ

          พระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สำหรับใช้ในราชการ (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับกรมป่าไม้ จังหวัดสงขลา นำคณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ อำเภอกระแสสินธุ์ จ

          ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับกรมป่าไม้ จังหวัดสงขลา นำคณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ อำเภอกระแสสินธุ์ จ (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
สวัสดีวันพุธ

          สวัสดีวันพุธ (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
สวัสดีวันอังคาร

          สวัสดีวันอังคาร (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
สวัสดีวันจันทร์

          สวัสดีวันจันทร์ (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา ให้การต้อนรับ

          มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา ให้การต้อนรับ (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
สวัสดียามเช้า

          สวัสดียามเช้า (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
วันวิสาขบูชา หรือ วันเพ็ญเดือน ๖ นับเป็นวันที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนามากถึง ๓ เหตุการณ์ คือ

          วันวิสาขบูชา หรือ วันเพ็ญเดือน ๖ นับเป็นวันที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนามากถึง ๓ เหตุการณ์ คือ (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
สวัสดี วันพระ

          สวัสดี วันพระ (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
สวัสดีวันศุกร์

          สวัสดีวันศุกร์ (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
สวนประวัติศาสตร์พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา

          สวนประวัติศาสตร์พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา (ดู : 1)
(ข่าวจาก facebook)
สวัสดียามเช้าที่สดใส

          สวัสดียามเช้าที่สดใส (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
ประกาศจุฬาราชมนตรี

          ประกาศจุฬาราชมนตรี (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในดิถีวิสาขบูชา ๒๕๖๒

          สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในดิถีวิสาขบูชา ๒๕๖๒ (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
คณะข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๔ คน เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอทุกท่านมีช่วงเวล

          คณะข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๔ คน เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอทุกท่านมีช่วงเวล (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)