สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats


          (ดู : 2297)
(ข่าวจาก facebook)
บรรยากาศยามเย็น..ในสวนฯสวย

          บรรยากาศยามเย็น..ในสวนฯสวย (ดู : 2686)
(ข่าวจาก facebook)
ใจที่ดี..จะดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

          ใจที่ดี..จะดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต (ดู : 3277)
(ข่าวจาก facebook)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(สทป.)จัดแข่งขันจรวดประดิษฐ์โดยมีเยาวชนส่งจรวด ที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง(มีนักศ

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(สทป.)จัดแข่งขันจรวดประดิษฐ์โดยมีเยาวชนส่งจรวด ที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง(มีนักศ (ดู : 2651)
(ข่าวจาก facebook)
ขอทุกท่าน..มีช่วงเวลาดีๆนะครับ

          ขอทุกท่าน..มีช่วงเวลาดีๆนะครับ (ดู : 2494)
(ข่าวจาก facebook)
ธรรมชาติบริสุทธิ์ อากาศดีๆ..สดชื่น

          ธรรมชาติบริสุทธิ์ อากาศดีๆ..สดชื่น (ดู : 2567)
(ข่าวจาก facebook)
๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๒๒๕

          ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๒๒๕ (ดู : 3065)
(ข่าวจาก facebook)
นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา

          นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา (ดู : 2351)
(ข่าวจาก facebook)
คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ ๖๑ (๔/๒๕๖๓) งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การจัดช่อบูเก้ และผูกผ้าในงานพิธี วิทยากรโดย กศน.อำเภอสะเดา

          คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ ๖๑ (๔/๒๕๖๓) งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การจัดช่อบูเก้ และผูกผ้าในงานพิธี วิทยากรโดย กศน.อำเภอสะเดา (ดู : 2229)
(ข่าวจาก facebook)
ให้ที่แห่งนี้..บันทึกความทรงจำดีของคุณนะครับ

          ให้ที่แห่งนี้..บันทึกความทรงจำดีของคุณนะครับ (ดู : 3769)
(ข่าวจาก facebook)
คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ ๖๑ (๔/๒๕๖๓) งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การจัดช่อบูเก้ และผูกผ้าในงานพิธี วิทยากรโดย กศน.อำเภอสะเดา

          คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ ๖๑ (๔/๒๕๖๓) งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การจัดช่อบูเก้ และผูกผ้าในงานพิธี วิทยากรโดย กศน.อำเภอสะเดา (ดู : 2525)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน ๔๗ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางช

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน ๔๗ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางช (ดู : 2936)
(ข่าวจาก facebook)
สวัสดียามเช้า..ขอทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะครับ

          สวัสดียามเช้า..ขอทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะครับ (ดู : 3016)
(ข่าวจาก facebook)
#ออกกำลังกายกันเถอะ #สุขภาพดี #เพื่อสุขภาพ #สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์สงขลา #สวนสาธารณะของคนสงขลา #สวนสาธารณะของคนทั้งประเทศ #สวนสวย

          #ออกกำลังกายกันเถอะ #สุขภาพดี #เพื่อสุขภาพ #สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์สงขลา #สวนสาธารณะของคนสงขลา #สวนสาธารณะของคนทั้งประเทศ #สวนสวย (ดู : 2604)
(ข่าวจาก facebook)
#ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์..บานสะพรั่งในสวนฯ

          #ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์..บานสะพรั่งในสวนฯ (ดู : 3078)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน ๕๔ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุดพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางช

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน ๕๔ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุดพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางช (ดู : 945)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน ๕๔ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางชมสวนประวัติศาสต

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน ๕๔ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่งรถรางชมสวนประวัติศาสต (ดู : 910)
(ข่าวจาก facebook)
#ออกกำลังกายกันเถอะ #สุขภาพดี #เพื่อสุขภาพ #สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์สงขลา #สวนสาธารณะของคนสงขลา #สวนสาธารณะของคนทั้งประเทศ #สวนสวย

          #ออกกำลังกายกันเถอะ #สุขภาพดี #เพื่อสุขภาพ #สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์สงขลา #สวนสาธารณะของคนสงขลา #สวนสาธารณะของคนทั้งประเทศ #สวนสวย (ดู : 865)
(ข่าวจาก facebook)
นักท่องเที่ยวบุคคลทั่วไป จาก กรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอให้มีช่วงเวลาที่น่าประทับใจนะครับ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

          นักท่องเที่ยวบุคคลทั่วไป จาก กรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอให้มีช่วงเวลาที่น่าประทับใจนะครับ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (ดู : 1320)
(ข่าวจาก facebook)
การยกน้ำหนักที่ยากที่สุด คือการยกก้นตัวเองไปออกกำลังนี่แหละ

          การยกน้ำหนักที่ยากที่สุด คือการยกก้นตัวเองไปออกกำลังนี่แหละ (ดู : 1284)
(ข่าวจาก facebook)