สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดย นาย เจริญ ฉุ้นประดับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ คณะผู้พัฒนาก่อนแต่งตั้งตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

          มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดย นาย เจริญ ฉุ้นประดับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ คณะผู้พัฒนาก่อนแต่งตั้งตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ (ดู : 34896)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๗๗ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖

          วันนี้ วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๗๗ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖ (ดู : 6842)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๗๖ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒

          วันนี้ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๗๖ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒ (ดู : 7920)
(ข่าวจาก facebook)
คณะนักเรียนและบุคคลทั่วไป จากจังหวัดสงขลา จำนวน ๘ คน เข้าใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุดของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ต

          คณะนักเรียนและบุคคลทั่วไป จากจังหวัดสงขลา จำนวน ๘ คน เข้าใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุดของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ต (ดู : 7286)
(ข่าวจาก facebook)
มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครสงขลา​ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ E

          มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครสงขลา​ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ E (ดู : 8631)
(ข่าวจาก facebook)
มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครสงขลา​ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ E

          มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครสงขลา​ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ E (ดู : 7120)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๗๕ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖

          วันนี้ วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๗๕ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖ (ดู : 6669)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา จำนวน ๗๑ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมและเข้าใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสม

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา จำนวน ๗๑ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมและเข้าใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสม (ดู : 6181)
(ข่าวจาก facebook)
มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ให้การต้อนรับ คณะเทศบาล​ตำบลพะวง จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม โครงการพะวงเมืองสะอาด​ จัดการขยะทุกพื้นที่​ สิ

          มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ให้การต้อนรับ คณะเทศบาล​ตำบลพะวง จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม โครงการพะวงเมืองสะอาด​ จัดการขยะทุกพื้นที่​ สิ (ดู : 7253)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียน เทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๗๑ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียน เทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๗๑ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนั่ (ดู : 7543)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๗๔ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖

          วันนี้ วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๗๔ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖ (ดู : 6116)
(ข่าวจาก facebook)
บุคคลทั่วไป จากจังหวัดสงขลา จำนวน ๘ คน ใช้บริการห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุดของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา วั

          บุคคลทั่วไป จากจังหวัดสงขลา จำนวน ๘ คน ใช้บริการห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุดของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา วั (ดู : 8228)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข และโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน ๑๓๒ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม ห้องบำรุงคว

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข และโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน ๑๓๒ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม ห้องบำรุงคว (ดู : 6974)
(ข่าวจาก facebook)
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข และโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน ๑๓๒ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติพล

          คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข และโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน ๑๓๒ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติพล (ดู : 6521)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๗๓ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม

          วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๗๓ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม (ดู : 5807)
(ข่าวจาก facebook)
“ถ้าไม่รู้จะชอบอะไร ชอบคนน่ารักแบบเราก่อนก็ได้นะ”

          “ถ้าไม่รู้จะชอบอะไร ชอบคนน่ารักแบบเราก่อนก็ได้นะ” (ดู : 6548)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๗๒ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

          วันนี้ วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๗๒ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) (ดู : 6317)
(ข่าวจาก facebook)
“ร่างกายที่พอดี จิตใจสงบ บ้านที่เต็มไปด้วยความรัก สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถซื้อได้

          “ร่างกายที่พอดี จิตใจสงบ บ้านที่เต็มไปด้วยความรัก สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถซื้อได้ (ดู : 7466)
(ข่าวจาก facebook)
“ร่างกายมีร่างเดียว… จงดูแลเขา เท่าที่คุณดูแลได้”

          “ร่างกายมีร่างเดียว… จงดูแลเขา เท่าที่คุณดูแลได้” (ดู : 6497)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๗๑ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖

          วันนี้ วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๗๑ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖ (ดู : 6361)
(ข่าวจาก facebook)