สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่า

          ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่า (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
วันนี้ วันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๓๔ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕

          วันนี้ วันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๔๓๔ ในการถึงแก่อสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ๒ รัชกาล (๒๖ พฤษภาคม ๒๕ (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ยินดีต้อนรับ และให้บริการ

          มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ยินดีต้อนรับ และให้บริการ (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
นักท่องเที่ยวบุคคลทั่วไป จาก จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๒ คน เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

          นักท่องเที่ยวบุคคลทั่วไป จาก จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๒ คน เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
บุคคลทั่วไปจาก จังหวัดสงขลา ใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ห้องสมุดในสวนฯ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

          บุคคลทั่วไปจาก จังหวัดสงขลา ใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ห้องสมุดในสวนฯ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
นักท่องเที่ยวบุคคลทั่วไป จาก กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ คน เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

          นักท่องเที่ยวบุคคลทั่วไป จาก กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ คน เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ดู : 0)
(ข่าวจาก facebook)
นักท่องเที่ยวบุคคลทั่วไป จาก จังหวัดสงขลา จำนวน ๓ คน เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

          นักท่องเที่ยวบุคคลทั่วไป จาก จังหวัดสงขลา จำนวน ๓ คน เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ดู : 53)
(ข่าวจาก facebook)
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทรงเจริญพระชนมพร

          เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทรงเจริญพระชนมพร (ดู : 2)
(ข่าวจาก facebook)
“ร่างกายมีร่างเดียว… จงดูแลเขา เท่าที่คุณดูแลได้”

          “ร่างกายมีร่างเดียว… จงดูแลเขา เท่าที่คุณดูแลได้” (ดู : 3)
(ข่าวจาก facebook)
บุคคลทั่วไปจาก จังหวัดสงขลา ใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ห้องสมุดในสวนฯ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

          บุคคลทั่วไปจาก จังหวัดสงขลา ใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ห้องสมุดในสวนฯ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ดู : 5)
(ข่าวจาก facebook)
พลตรี ดิเรก ดีประเสริฐ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก และคณะนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๙๘ กรุงเทพมหานคร จำน

          พลตรี ดิเรก ดีประเสริฐ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก และคณะนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๙๘ กรุงเทพมหานคร จำน (ดู : 9)
(ข่าวจาก facebook)
บนโลกไม่มีสวรรค์ แต่มีชิ้นส่วนของสวรรค์อยู่นั่นคือ...ธรรมชาติ

          บนโลกไม่มีสวรรค์ แต่มีชิ้นส่วนของสวรรค์อยู่นั่นคือ...ธรรมชาติ (ดู : 5)
(ข่าวจาก facebook)
บุคคลทั่วไปจาก จังหวัดสงขลา ใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ห้องสมุดในสวนฯ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

          บุคคลทั่วไปจาก จังหวัดสงขลา ใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ห้องสมุดในสวนฯ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ดู : 6)
(ข่าวจาก facebook)
พลตรี ดิเรก ดีประเสริฐ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก และคณะนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๙๘ กรุงเทพมหานคร จำน

          พลตรี ดิเรก ดีประเสริฐ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก และคณะนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๙๘ กรุงเทพมหานคร จำน (ดู : 21)
(ข่าวจาก facebook)
นักท่องเที่ยวบุคคลทั่วไป จากจังหวัดสงขลา จำนวน ๒ คน เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

          นักท่องเที่ยวบุคคลทั่วไป จากจังหวัดสงขลา จำนวน ๒ คน เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ดู : 21)
(ข่าวจาก facebook)
อย่าปล่อยให้วันหยุด กลายเป็นจุดอ่อน มาเปลี่ยนการนอน..เป็นการออกกำลังกาย

          อย่าปล่อยให้วันหยุด กลายเป็นจุดอ่อน มาเปลี่ยนการนอน..เป็นการออกกำลังกาย (ดู : 46)
(ข่าวจาก facebook)
บุคคลทั่วไปจาก จังหวัดสงขลา จำนวน ๕ คน ใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ห้องสมุดในสวนฯ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

          บุคคลทั่วไปจาก จังหวัดสงขลา จำนวน ๕ คน ใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ห้องสมุดในสวนฯ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ดู : 21)
(ข่าวจาก facebook)
“ความงดงามของธรรมชาติ ทำให้เราสุขใจได้เสมอ”

          “ความงดงามของธรรมชาติ ทำให้เราสุขใจได้เสมอ” (ดู : 51)
(ข่าวจาก facebook)
คณะนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน ๗ คน ใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ห้องสมุดใน

          คณะนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน ๗ คน ใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ห้องสมุดใน (ดู : 55)
(ข่าวจาก facebook)
บุคคลทั่วไปจาก จังหวัดสงขลา จำนวน ๒ คน ใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ห้องสมุดในสวนฯ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

          บุคคลทั่วไปจาก จังหวัดสงขลา จำนวน ๒ คน ใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสมุด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ห้องสมุดในสวนฯ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ดู : 37)
(ข่าวจาก facebook)