สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
คณะผู้เยี่ยมชม โรงเรียนสามบ่อวิทยา จ.สงขลา ๒๔ ก.ย.๖๒
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสามบ่อวิทยา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จำนวน ๕๓ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ •วิทยากรนำชมหอประวัติฯ สุนทรี ชูละเอียด นันทิกา ทิพย์มณี ภัชษนัญฑ์ เจริญมาก ยุวดี หนูคำสวน •ช่างเทคนิค ปริญญา สุวรรณโณ
(ภาพจาก facebook)