สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
คณะผู้เยี่ยมชม โรงเรียนเทศบาล ๑(บ้านสะเดา) จ.สงขลา ๘ ส.ค.๖๒
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเดา) อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๖๒ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ •วิทยากรนำชมหอประวัติฯ สุนทรี ชูละเอียด ภัชษนัญฑ์ เจริญมาก ยุวดี หนูคำสวน นันทิกา ทิพย์มณี •ช่างเทคนิค ปริญญา สุวรรณโณ
(ภาพจาก facebook)