สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
คณะผู้เยี่ยมชม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ๘ ส.ค.๒๕๖๒
คณะเทศบาลเมืองเขารูปช้าง พร้อมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเขาแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน ๙๙ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ •วิทยากรนำชมหอประวัติฯ ยุวดี หนูคำสวน นันทิกา ทิพย์มณี ภัชษนัญฑ์ เจริญมาก •ช่างเทคนิค ปริญญา สุวรรณโณ
(ภาพจาก facebook)