สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
คณะผู้เยี่ยมชม โรงเรียนหวังดี จ.สงขลา ๗ ส.ค.๖๒
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหวังดี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน ๕๐ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ •วิทยากรนำชมหอประวัติฯ สุนทรี ชูละเอียด นันทิกา ทิพย์มณี ภัชษนัญฑ์ เจริญมาก ยุวดี หนูคำสวน •ช่างเทคนิค ปริญญา สุวรรณโณ
(ภาพจาก facebook)