สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
คณะผู้เยี่ยมชม เทศบาลเมืองบ้านพรุ จ.สงขลา ๓ พ.ค.๖๒
คณะเทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำสภาเด็กและเยาวชน จำนวน ๙๕ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอให้มีช่วงเวลาดีๆ ที่สวนประวัติศาสตร์ฯ นะครับวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ •วิทยากรนำชมหอประวัติฯ ยุวดี หนูคำสวน สุนทรี ชูละเอียด นันทิกา ทิพย์มณี ภัชษนัญฑ์ เจริญมาก •ช่างเทคนิค ปริญญา สุวรรณโณ
(ภาพจาก facebook)