สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
คณะผู้เยี่ยมชม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ การทำซูชิ ๓๐ เม.ย.๖๒
คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมอบรม โครงการอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ ๔๘ การทำซูชิ โดย กศน.อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม จากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๓๓ คน เยี่ยมชมหอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอทุกท่านมีช่วงเวลาที่น่าประทับใจนะครับ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ •วิทยากรนำชมหอประวัติฯ สุนทรี ชูละเอียด นันทิกา ทิพย์มณี ภัชนัญฑ์ เจริญมาก •ช่างเทคนิค ปริญญา สุวรรณโณ
(ภาพจาก facebook)