สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
คณะผู้เยี่ยมชม ร.ร.เทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย)จ.สงขลา ๒๒ ก.พ.๒๕๖๒
คณะครูและนักเรียน โรงเรียน เทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๗๑ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชม หอประวัติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอบคุณที่ให้สวนประวัติศาสตร์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นำชมหอประวัติฯ: สุนทรี ชูละเอียด,ภัชษนัณฑ์ เจริญมาก นันทิกา ทิพย์มณี,ยุวดี หนูคำสวน
(ภาพจาก facebook)