สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ การทำสบู่จากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ ๔๕ (๓/๒๕๖๒) การทำสบู่จากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น งบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา วิทยากรให้ความรู้จาก กศน.อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กลุ่มเป้าหมายประชาชน ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน ๓๕ คน ณ ห้องบำรุงความรู้ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ภาพ : กนกวรรณ ปะระวรรณ
(ภาพจาก facebook)