สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
             สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนทร์   ก่อตั้งจากความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนชาวสงขลา และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ช่วงระยะเวลากว่า 15 ปี ที่โครงการสวนพลเอกเปรม ติณสูลานนทร์  ซึ่งเป็นชื่อโครงการในระยะเริ่มต้นหรือในชื่อปัจจุบัน สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนทร์     ได้ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยจุดยืนที่มั่นคง เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ แห่งคุณความดี
คุณรู้จักเว็บไซต์ จากที่ใด
โทรทัศน์
วิทยุ
ป้ายประชาสัมพันธ์
หนังสือพิมพ์
นิตยสาร