ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
.:สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา:.