ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า .:สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา:.