ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน
.:สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา:.