ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน
.:สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา:.