สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats

หอพัก

 

          สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ สงขลา มีหอพักไว้บริการสำหรับผู้มาใช้บริการฝึกอบรม โดยแยกเป็นหอพักชาย - หญิง ขนาดตามความต้องการ  แต่ละห้องติดตั้งระบบปรับอากาศและมีชุดเครื่องนอนครบครัน  โดยแบ่งได้ ดังนี้

          ๑. ห้องพักวิทยากร

             - ห้องพักวิทยากรชาย  แบ่งเป็น ๑ ห้องนอนๆ ละ ๔ คน และ ๒ ห้องนอนๆ ละ ๒ คน

             - ห้องพักวิทยากรหญิง แบ่งเป็น ๑ ห้องนอนๆ ละ ๔ คน และ ๒ ห้องนอนๆ ละ ๒ คน

 

 

 

          ๒. หอพักชาย - หญิง

          - หอพักชาย มี ๔ ห้องนอนๆ ละ ๘ คน

          - หอพักหญิง มี ๔ ห้องนอนๆ ละ ๘ คน  

 

 

          ๓. ห้องพักรวม

          หอพักรวม แบ่งเป็น  ห้องนอนรวม  ๒๐ คน และห้องนอนรวม ๔๐ คน

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๗๔-๓๓๐๓๐๐