สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats

ห้องประชุม

สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ สงขลา มีห้องประุชุมสำหรับให้บริการ สามารถเลือกได้ตามความต้องการ หลากหลายบรรยากาศ  ทุกห้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ครบครัน  ดังนี้

 ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะคนดี (ภายในอาคารศูนย์ฝึกอบรมฯ)

* รองรับผู้มาใช้บริการ ได้จำนวน  ๒๐๐ - ๒๕๐  คน

* อัตราค่าบริการ   ๔,๐๐๐ บาท / วัน

   หลังจาก16.30-22.00น. มีค่าล่วงเวลา จนท.300บาท/คืน

 

 

..............................................................................................................

 ห้องประชุมสำนักงาน (อยู่ภายในอาคารหอประวัติฯ)

* รองรับผู้มาใช้บริการ ได้จำนวน  ๗๐ - ๘๐  คน

* อัตราค่าบริการ   ๒,๕๐๐ บาท / วัน

   หลังจาก16.30-22.00น. มีค่าล่วงเวลา จนท.300บาท/คืน

 

 ..............................................................................................................

ห้องประชุมอาคารเรียนรู้

* รองรับผู้มาใช้บริการ ได้จำนวน  ๒๐ - ๓๐  คน

* อัตราค่าบริการ  ๒,๐๐๐ บาท / วัน

   หลังจาก16.30-22.00น. มีค่าล่วงเวลา จนท.300บาท/คืน

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๗๔-๓๓๐๓๐๐

..............................................................................................................