สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats

รถรางชมสวน

สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ สงขลา  มีรถรางบริการสำหรับนักท่องเที่ยวได้นั่งชมบรรยากาศรอบบริเวณสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ สงขลา บนเื้นื้อที่ ๑๕๐ ไร่ ซึ่งประกอบไปด้วยสวนพฤกษศาสตร์  สวนปาล์มนานาชนิด  ระบบนิเวศป่าชายเลน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา รวมทั้งชมนกสายพันธุ์ต่างๆ  ซึมซับบรรยากาศความงามของธรรมชาติอย่างแท้จริง

 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๗๔-๓๓๐๒๖๗